13.6.2018
ENVI_PR(2018)623611
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 110/2008 for så vidt angår nominelle mængder til
markedsføring i Unionen af destilleret shochu fremstillet ved pot still og aftappet i Japan
(COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Adina-Ioana Vălean

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 356kWORD 52k
Juridisk meddelelse