13.6.2018
ENVI_PR(2018)623611
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 110/2008 seoses nimikogustega, et lasta liidu turule ühekordselt destilleeritud shochu, mis on valmistatud „pot still“ meetodil ja villitud Jaapanis
(COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Adina-Ioana Vălean

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 348kWORD 51k
Õigusalane teave