13.6.2018
ENVI_PR(2018)623611
NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 110/2008 u pogledu nominalnih količina za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenog u boce u Japanu
(COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 504kWORD 52k
Pravna napomena