13.6.2018
ENVI_PR(2018)623611
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos rinkai pateikiamo vieno distiliavimo shochu, pagaminto naudojant distiliavimo įrangą „Pot still“ ir išpilstyto Japonijoje, vardinių kiekių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008
(COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėja: Adina-Ioana Vălean

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 575kWORD 52k
Teisinis pranešimas