13.6.2018
ENVI_PR(2018)623611
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan
(COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Adina-Ioana Vălean

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 354kWORD 51k
Juridische mededeling