13.6.2018
ENVI_PR(2018)623611
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do ilości nominalnych na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu produkowanego przy użyciu aparatu destylacyjnego kotłowego i butelkowanego w Japonii
(COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawczyni: Adina-Ioana Vălean

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 583kWORD 52k
Informacja prawna