13.6.2018
ENVI_PR(2018)623611
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie
(COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 501kWORD 51k
Právne oznámenie