13.6.2018
ENVI_PR(2018)623611
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan
(COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Adina-Ioana Vălean

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 351kWORD 52k
Rättsligt meddelande