17.9.2018
ENVI_PR(2018)627845
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик (по становище): Гербен-Ян Гербранди

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 347kWORD 137k
Правна информация