17.9.2018
ENVI_PR(2018)627845
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
(COM(2018) 0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 346kWORD 133k
Právní upozornění