17.9.2018
ENVI_PR(2018)627845
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 318kWORD 126k
Juridisk meddelelse