17.9.2018
ENVI_PR(2018)627845
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 324kWORD 130k
Õigusalane teave