17.9.2018
ENVI_PR(2018)627845
NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestitelj: Gerben-Jan Gerbrandy

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 336kWORD 132k
Pravna napomena