17.9.2018
ENVI_PR(2018)627845
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 323kWORD 128k
Teisinis pranešimas