17.9.2018
ENVI_PR(2018)627845
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 344kWORD 133k
Juridische mededeling