17.9.2018
ENVI_PR(2018)627845
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 356kWORD 133k
Informacja prawna