17.9.2018
ENVI_PR(2018)627845
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 353kWORD 134k
Právne oznámenie