8.5.2015
FEMM_AD(2015)551863
СТАНОВИЩЕ
на комисията по правата на жените и равенството между половете
на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно положението на основните права в Европейския съюз (2013―2014 г.)
(2014/2254(INI))
Докладчик по становище: Даниела Аюто

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 493kWORD 207k
Правна информация