8.5.2015
FEMM_AD(2015)551863
LAUSUNTO
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2013-2014)
(2014/2254(INI))
Valmistelija: Daniela Aiuto

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 161kWORD 185k
Oikeudellinen huomautus