8.5.2015
FEMM_AD(2015)551863
OPINIA
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014)
(2014/2254(INI))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Daniela Aiuto

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 399kWORD 207k
Informacja prawna