8.5.2015
FEMM_AD(2015)551863
YTTRANDE
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013-2014)
(2014/2254(INI))
Föredragande av yttrande: Daniela Aiuto

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 161kWORD 186k
Rättsligt meddelande