4.4.2018
FEMM_AD(2018)619422
ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ
на комисията по правата на жените и равенството между половете
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
(COM)2017/0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
За комисията по правата на жените и равенството между половете: Ангелика Млинар

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 636kWORD 151k
Правна информация