4.4.2018
FEMM_AD(2018)619422
NÁVRH POSTOJE
VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
(COM)2017/0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví: Angelika Mlinar

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 636kWORD 129k
Právní upozornění - Ochrana soukromí