4.4.2018
FEMM_AD(2018)619422
HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
(COM)2017/0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
For Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling: Angelika Mlinar

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 293kWORD 129k
Juridisk meddelelse