4.4.2018
FEMM_AD(2018)619422
MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT
Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel Angelika Mlinar

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 373kWORD 149k
Õigusalane teave