4.4.2018
FEMM_AD(2018)619422
KANTA TARKISTUKSINA
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
(COM)2017/0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta:
Angelika Mlinar

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 376kWORD 149k
Oikeudellinen huomautus