4.4.2018
FEMM_AD(2018)619422
STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA
Odbora za prava žena i jednakost spolova
upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu
(COM2017/0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
U ime Odbora za prava žena i jednakost spolova: Angelika Mlinar

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 617kWORD 129k
Pravna napomena