4.4.2018
FEMM_AD(2018)619422
STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
(COM)2017/0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid: Angelika Mlinar

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 489kWORD 148k
Juridische mededeling