4.4.2018
FEMM_AD(2018)619422
STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
(COM)2017/0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
W imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia: Angelika Mlinar

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 552kWORD 149k
Informacja prawna