4.4.2018
FEMM_AD(2018)619422
POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE
a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
destinată Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
(COM)2017/0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
În numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen: Angelika Mlinar

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 616kWORD 149k
Notă juridică