4.4.2018
FEMM_AD(2018)619422
STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
(COM)2017/0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
För utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män: Angelika Mlinar

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 378kWORD 149k
Rättsligt meddelande