10.12.2018
FEMM_AD(2018)628565
OPINIA
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
dla Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Rozwoju
w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eleonora Forenza

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 428kWORD 217k
Informacja prawna