2.10.2019
FEMM_AD(2019)639795
ARVAMUS
Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta
(2019/2028(BUD))
Arvamuse koostaja: Frances Fitzgerald

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 137kWORD 70k
Õigusalane teave