2.10.2019
FEMM_AD(2019)639795
LAUSUNTO
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta
budjettivaliokunnalle
esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020
(2019/2028(BUD))
Valmistelija: Frances Fitzgerald

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 136kWORD 71k
Oikeudellinen huomautus