2.10.2019
FEMM_AD(2019)639795
NUOMONĖ
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentė: Frances Fitzgerald

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 147kWORD 70k
Teisinis pranešimas