2.10.2019
FEMM_AD(2019)639795
ADVIES
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Frances Fitzgerald

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 141kWORD 67k
Juridische mededeling