2.10.2019
FEMM_AD(2019)639795
AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportoare pentru aviz: Frances Fitzgerald

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 148kWORD 72k
Notă juridică