2.10.2019
FEMM_AD(2019)639795
STANOVISKO
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Frances Fitzgerald

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 150kWORD 70k
Právne oznámenie