Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

25.1.2016
FEMM_AM(2016)575339
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 126
Σχέδιο έκθεσης
Angelika Mlinar
(PE573.219v01-00)
Ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων στις εργασίες του Κοινοβουλίου
(2015/2230(INI))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 893kWORD 550k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου