25.1.2016
FEMM_AM(2016)575339
TARKISTUKSET
1 - 126
Mietintöluonnos
Angelika Mlinar
(PE573.219v01-00)
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin työssä
(2015/2230(INI))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 631kWORD 542k
Oikeudellinen huomautus