Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

28.7.2017
FEMM_AM(2017)609369
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
για το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(PE608.029v01-00)
σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία
(2017/2127(INI))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 748kWORD 92k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου