7.11.2018
FEMM_AM(2018)629552
AMENDAMENTELE
92 - 269
Proiect de aviz
Eleonora Forenza
(PE628.565v02-00)
Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
Propunere de regulament
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 523kWORD 187k
Notă juridică