PDF 193kWORD 276k

 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

 

FEMM(2019)0904_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 9.15

W obecności Rady i Komisji

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

*** Głosowanie elektroniczne ***

3. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Przyjęcie poprawek budżetowych

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

4 września 2019 r., w godz. 9.15 – 10.00

4. Wizyta Tiiny Astoli, dyrektor generalnej ds. sprawiedliwości i konsumentów

FEMM/9/01095

         Wymiana poglądów na temat stanu prac nad głównymi niedokończonymi dossier komisji FEMM

4 września 2019 r., w godz. 10.00 – 11.00

5. Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

FEMM/9/00588

         Wymiana poglądów z kandydatką na dyrektora Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn Carlien Scheele

4 września 2019 r., w godz. 11.00 – 11.30

6. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Ustalenie terminu składania poprawek

7. Sprawy różne

8. Następne posiedzenia

         23 września 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         24 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

* * *

4 września 2019 r., w godz. 11.30 – 12.30  (przy drzwiach zamkniętych)

9. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia 2019Informacja prawna