PDF 170kWORD 998k

 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

 

FEMM(2019)0923_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. rugsėjo 23 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3E-2)

2019 m. rugsėjo 23 d. 15.00–16.00 val.

Dalyvauja Tarybos ir Komisijos atstovai

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. liepos 10 d. PV – PE640.605v01-00

4. Pirmininkavimas Tarybai

FEMM/9/00593

         Suomijos Šiaurės šalių bendradarbiavimo ir lygybės ministro Thomaso Blomqvisto pranešimas

2019 m. rugsėjo 23 d. 16.00 val.

5. Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) ekspertų forumas

FEMM/9/00589

         Editos Bauer ir Mikaelio Gustafssono pranešimas

6. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentė:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Pakeitimų svarstymas

7. Kiti klausimai

8. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 30 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. spalio 1 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

* * *

2019 m. rugsėjo 24 d. 9.00–12.30 val.
Posėdis atšauktas

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 11 d.Teisinis pranešimas