PDF 168kWORD 982k

 

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

 

FEMM(2019)0930_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. rugsėjo 30 d., pirmadienis, 17.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (1G-3)

2019 m. rugsėjo 30 d. 17.00–17.30 val.

Dalyvauja Tarybos ir Komisijos atstovai

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

*** Elektroninis balsavimas ***

3. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

4. Kiti klausimai

5. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 6 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

* * *

2019 m. rugsėjo 30 d. 17.30–18.30 val. (uždaras)

6. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. spalio 1 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.
Posėdis atšauktas

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 26 d.Teisinis pranešimas