PDF 167kWORD 264k

 

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

 

FEMM(2019)0930_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 30 september 2019, 17.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

30 september 2019, 17.00 - 17.30 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

3. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

FEMM/9/00501

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE639.795v01-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

4. Rondvraag

5. Volgende vergaderingen

         6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

* * *

30 september 2019, 17.30 - 18.30 uur  (met gesloten deuren)

6. Coördinatorenvergadering

* * *

1 oktober 2019, 9.00-12.30 uur, 15.00-18.30 uur
Geannuleerde vergadering

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2019Juridische mededeling