PDF 172kWORD 290k

 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

 

FEMM(2019)1106_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 6 november 2019 kl. 9.00–13.00

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

6 november 2019 kl. 9.00–10.00  (inom stängda dörrar)

1. Samordnarnas sammanträde

* * *

I närvaro av rådet och kommissionen

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Meddelanden från ordföranden

6 november 2019 kl. 10.00–11.00

*** Elektronisk omröstning ***

4. Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2018

FEMM/9/01336

 2019/2125(INI) 

 

Ordförande:

 

Evelyn Regner (S&D)

AL – PE642.863v01-00

Ansvarigt utskott:

 

AFET –

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PR – PE641.241v02-00

Rådgivande utskott:

 

FEMM

 

 

 

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

5. Lönegap mellan kvinnor och män

FEMM/9/01550

 2019/2870(RSP) 

 

Ansvarigt utskott:

 

FEMM

 

 

 

         Godkännande av fråga för muntligt besvarande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

6. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

FEMM/9/00821

 2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE641.173v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

7. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

FEMM/9/01023

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE641.174v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

6 november 2019 kl. 11.00–12.00

8. Gabriela Cuevas, ordförande för Interparlamentariska unionen

FEMM/9/01667

         Diskussion

* * *

6 november 2019 kl. 12.00–13.00

Tillsammans med utskottet för utveckling (DEVE)

9. 25-årsdagen för den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD25) (toppmötet i Nairobi)

FEMM/9/01535

         Behandling av förslag till resolution

10. Utskottsresa med DEVE/FEMM till FN:s toppmöte om ICPD25, Nairobi, Kenya, 2019

FEMM/9/01352

         Diskussion

11. Övriga frågor

12. Kommande sammanträden

         18 november 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 25 oktober 2019Rättsligt meddelande