PDF 169kWORD 265k

 

Комисия по правата на жените и равенството между половете

 

FEMM(2019)1118_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 18 ноември 2019 г., 15.00–17.00 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)

18 ноември 2019 г., 15.00–17.00 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Насилието над жени: актуално положение в държавите членки и размяна на най-добри практики

FEMM/9/01335

         Изслушване

*** Време за гласуване ***

4. График на комисията FEMM за 2020 г.

FEMM/9/01783

         Приемане на графика на заседанията на комисията FEMM за 2020 г.

*** Край на гласуването ***

5. Разни въпроси

6. Следващи заседания

         4 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

         5 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 8 ноември 2019 г.Правна информация