PDF 199kWORD 286k

 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

 

FEMM(2019)1204_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 4. prosince 2019, 9:00–12:30

Čtvrtek 5. prosince 2019, 9:00–13:00

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

4. prosince 2019, 9:00–10:00  (neveřejná)

1. Schůze koordinátorů

* * *

4. prosince 2019, 10:00–12:30

Za přítomnosti Rady a Komise

2. Přijetí pořadu jednání

3. Sdělení předsedkyně

UPOZORŇUJEME, ŽE HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.

4. Schválení zápisů ze schůzí:

         4. září 2019 PV – PE641.143v01-00

         23. září 2019 PV – PE641.259v01-00

         30. září 2019 PV – PE643.067v01-00

5. Strategie EU pro rovnost žen a mužů (2020-2024)

FEMM/9/01907

         slyšení

* * *

Upozornění: Změna místnosti: Schůze výboru se dne 5. prosince bude konat v místnosti József Antall 6Q2.

5. prosince 2019, 9:00–10:00

Společně s Výborem pro rozvoj (DEVE)

6. 25. výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) (nairobská vrcholná schůzka)

FEMM/9/01910

         projednání pozměňovacích návrhů

7. Pracovní cesta výborů DEVE a FEMM na summit IPCD25 do Nairobi, Keňa - 2019

FEMM/9/01352

schválení zprávy z pracovní cesty (bude potvrzeno)

* * *

5. prosince 2019, 10:00–11:00

8. Fórum generací pro rovnost

FEMM/9/01845

         výměna názorů

5. prosince 2019, 11:00–12:00

9. Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

FEMM/9/00588

         prezentace indexu rovnosti žen a mužů

10. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

FEMM/9/00821

 2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

 

Zpravodajka:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE641.173v01-00
AM – PE643.135v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         projednání pozměňovacích návrhů

11. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

FEMM/9/01023

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Zpravodajka:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE641.174v01-00
AM – PE643.136v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         projednání pozměňovacích návrhů

5. prosince 2019, 12:00–13:00

12. Genderová diskriminace v západobalkánských státech

FEMM/9/01846

         výměna názorů (bude potvrzeno)

13. Různé

14. Příští schůze

         22. ledna 2020, 9:00–12:30 (Brusel)

         23. ledna 2020, 9:00–12:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 28. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí