PDF 197kWORD 286k

 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

 

FEMM(2019)1204_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 4. decembrī, plkst. 9.00–12.30

Ceturtdien, 2019. gada 5. decembrī, plkst. 9.00–13.00

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)

2019. gada 4. decembrī plkst. 9.00–10.00  (aiz slēgtām durvīm)

1. Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 4. decembrī plkst. 10.00–12.30

Klātesot Padomes un Komisijas pārstāvjiem

2. Darba kārtības pieņemšana

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES GAITĀ.

4. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 4. septembrī PV – PE641.143v01-00

         2019. gada 23. septembrī PV – PE641.259v01-00

         2019. gada 30. septembrī PV – PE643.067v01-00

5. ES dzimumu līdztiesības stratēģija (2020-2024)

FEMM/9/01907

         Uzklausīšana

* * *

NB! Telpas maiņa: komitejas 5. decembra sanāksme notiks József Antall ēkas telpā 6Q2.

2019. gada 5. decembrī plkst. 9.00–10.00

Kopīgi ar Attīstības komiteju (DEVE)

6. Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību (ICPD25) (Nairobi konference) 25. gadskārta

FEMM/9/01910

         Grozījumu izskatīšana

7. DEVE un FEMM komitejas darba brauciens uz ANO samitu par Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību 25. gadadienu Nairobi (Kenija) 2019. gadā

FEMM/9/01352

Darba brauciena ziņojuma apstiprināšana (vēl jāapstiprina)

* * *

2019. gada 5. decembrī plkst. 10.00–11.00

8. Paaudžu vienlīdzības forums

FEMM/9/01845

         Viedokļu apmaiņa

2019. gada 5. decembrī plkst. 11.00–12.00

9. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

FEMM/9/00588

         Iepazīstināšana ar dzimumu līdztiesības indeksu

10. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

FEMM/9/00821

 2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE641.173v01-00
AM – PE643.135v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Grozījumu izskatīšana

11. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

FEMM/9/01023

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE641.174v01-00
AM – PE643.136v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Grozījumu izskatīšana

2019. gada 5. decembrī plkst. 12.00–13.00

12. Diskriminācija dzimuma dēļ Rietumbalkānos

FEMM/9/01846

         Viedokļu apmaiņa (vēl jāapstiprina)

13. Dažādi jautājumi

14. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 22. janvārī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

         2020. gada 23. janvārī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. novembrisJuridisks paziņojums